-7%

Bamboo Flex

42.000.000 45.000.000

65% Tre trên thế giới ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Cấu trúc thân ống và Cenlulo dạng sợi của Vật liệu Tre khiến cho Tre có khả năng đàn hồi, chịu uốn, kéo tương tự với kim loại (thép, carbon): những vật liệu làm khung xe đạp. Đây là lí do hiện nay hàng trăm doanh nghiệp trên thế giới đến khu vực này, dùng tre để sản xuất ra những chiếc xe đạp đa dạng, đẹp, nhẹ, sinh thái tự nhiên (sản xuất có đạo đức).

Sáng tạo                        Đăng ký sáng chế theo công bố 1_2020_02730

Tiêu chuẩn                    Tiêu chuẩn test ISO 4210 của SGS

An toàn                          Khung tre lõi cáp dự ứng lực

Nhẹ, bền dẻo dai           Vật liệu tre

Sinh thái bền vững        Vật liệu đạt chuẩn FSC

Đẹp, đa dạng, thời đại